ออกแบบโลโก้ นารายณ์ ทรงครุฑ

โลโก้นารายณ์ทรงครุฑ
  1. งาน ออกแบบโลโก้ นารายณ์ ทรงครุฑคงจันทร์ ภายใต้คอนเซป เพรียวสวยงาม น่าเกรงขามและน่านัถือ
  2. ความต้องการรู้สึกถึงเป็นไทย สวยงาม น่าเคารพ
  3. ต้องการไปทำป้ายบริษัท และเสื้อ รูปปั้น ตราประทับต่างๆ

บริการรับ ออกแบบโลโก้ กราฟิก และสื่อต่างๆ เราเป็นผู้ออกแบบ และรับงานเอง จึงสามารถตอบโจทย์ต่างๆโดยไม่ผ่านนายหน้าใดๆ

line id : time-toon

ออกแบบโลโก้ พระนารายณ์ทรงครุฑ สื่อความหมาย อำนาจ ผู้ที่มีไว้ในครอบครองจะมีอำนาจต่อบริวาณและผู้ผมเห็น
นาคปรกทั้ง7 หมายถึง พระเสาร์เทวา ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่มิตรกับพระราหู ที่แปรเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ด้วยมีอำนาจแห่งพระพระนารายณ์สยบกำลังร้ายของพระราหู ช่วยเกื้อหนุนชะตาชีวิตของผู้ครอบครอง
สำหรับประวัติแหวนนารายณ์ทรงครุฑนั้น มีเรื่องเล่ากันมาว่า องค์กษัตริย์ชัยวรมัน แห่งอาณาจักรขอม ทรงสวมใส่บนนิ้วชี้ ข้างขวา ยามเมื่อออกนั่งบัลลังก์ประกาศราชโองการ
ด้วยฤทธิ์เดชแห่งองค์นารายณ์เลยมีความเชื่อว่าหากนำมาสร้างเครื่องราง จึงมีอานุภาพสูงส่งทางด้านการคุ้มครองป้องกัน มีความรุ่งเรือง ด้วยเกียติยศ เป็นสิริมงคล ทำให้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจเหนือศัตรู เป็นที่รักของคนรอบข้างและบริวาร
พระนารายณ์ทรงครุฑ ให้คุณทางด้านโชคลาภ ค้าขาย และอำนาจเดชะบารมี ให้ท่องภาวนาคาถานี้อยู่เสมอ ครบ 12 จบ ตามกำลังแห่งพระราหู ผู้ดูแลทรัพย์สินเงิน-ทอง แล้วอธิษฐานขอให้สิ่งที่ต้องการ การสวมแหวนโดยปกติจะสวมที่นิ้วชี้ เชื่อว่าเป็นการเสริมบารมี อำนาจ เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อฟัง และเกรงกลัว

ออกแบบโลโก้ พระนารายณ์ทรงครุฑ

โลโก้นารายณ์ทรงครุฑ
  1. งาน ออกแบบโลโก้ ภายใต้คอนเซป นารายณ์ทรงครุฑ
  2. ความต้องการรู้สึกอ้อนช้อยและหรูหราคงความเป็นไทย
  3. ต้องการไปทำเสื้อผลิตเหรียญ รูปปั้นต่างๆ

บริการรับ ออกแบบโลโก้ กราฟฟิค และสื่อต่างๆ เราเป็นผู้ออกแบบ และรับงานเอง จึงสามารถตอบโจทย์ต่างๆโดยไม่ผ่านนายหน้าใดๆ

line id : time-toon

ก่อน ออกแบบโลโก้ ประวัติโดยย่อ พระนารายณ์

นารายณ์ (สันสกฤต: नारायण; ความหมาย: ผู้ที่เคลื่อนไหวในน้ำ) เป็นหนึ่งในพระนามของพระวิษณุ แต่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับชื่อพระนารายณ์มากกว่า

สาเหตุที่มีชื่อต่างกันเนื่องจากมีบางคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูกล่าวว่า แต่เดิมมีเทพเจ้าองค์เดียวคือพระวิษณุซึ่งเรียกว่าพระพรหม ซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสิ่งเมื่อพระนารายณ์ทรงรำพึงถึงการสร้างโลกยังคำนึงถึงการรักษา

แต่พระพรหมเป็นรูปเทพหมายความว่าไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถสร้างโลกได้ จึงแบ่งส่วนของร่างกายเป็นพระวิษณุผู้พระราชทานนามให้และเมื่อพระวิษณุบุตรหอมนอนในคาบสมุทรพระวิษณุมีความฝันที่จะสร้างทุกสิ่งพระวิษณุคือเทพเจ้าผู้สร้างโลกสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์และที่นพีของพระองค์ประสูติ ดอกบัวหลวงเพิ่มขึ้น และภายในดอกบัวมีพรหมคือหนึ่งในไตรลักษณ์ ซึ่งพระนารายณ์ยังให้กำเนิดพระพรหม

บางตำรากล่าวว่าเดิมชื่อวิษณุหรือพิศณุและเปลี่ยนเป็นพระวิษณุในตอนหลังโดยสีพระวรกายของพระองค์จะเปลี่ยนไปตามยุคของโลกในยุคแรกสุดของโลกที่คุณธรรมของมนุษย์มีอยู่ สีขาวองค์พระวิษณุยุคที่สองเต็มสามในสี่ของศีลธรรมและธรรมะของมนุษย์ องค์พระวิษณุเป็นสีแดงรุ่นที่ 3 ดุจประจักษ์คุณธรรมของมนุษย์เหลือเพียงครึ่งเดียวสีของลำตัวเป็นสีเหลืองปัจจุบันเป็นวันที่ 4 ความวุ่นวายทางศีลธรรมของมนุษย์ลดลงเหลือหนึ่งในสี่ สีของพระนารายณ์เปลี่ยนเป็นสีเข้มหรือดำนิล