องค์ประกอบศิลป์สำคัญกับการออกแบบโลโก้ยังไง

เราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์ที่ยึดถือเป็นหลักการสากลของการออกแบบโลโก้


ในหลักการออกแบบโลโก้ที่ดีนั้นควรมีการอ้างอิงหลักขององ์ประกอบศิลป์
เพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ขัดกันในการจัดวางเป็นที่สวยงามกับผู้พบเห็น

"การออกแบบโลก้ตามหลักขององค์ประกอบศิลป์"

องค์ประกอบศิลป์ หรือ องค์ประกอบทัศนศิลป์ มีองค์ประกอบสำคัญ 7จุดดังนี้

  • 1.การวางจุดต่างๆ
  • 2.การลากเส้นเชื่อมโยง
  • 3.การให้สีเพื่อความสวยงาม
  • 4.การให้น้ำหนักของแสงเงา
  • 5.การคำนึงถึงการจัดวางพื้นผิว
  • 6.การขึ้นรูปทรงให้เหมาะสม
  • 7.การเว้นสเปรซ หรือ ช่องว่างตามความเหมาะสม
ความหมาย 7องค์ประกอบ ที่ถูกผสมผสานลงในโลโก้ที่ดี
การวางจุด

การวางจุดให้สวยงามในโลโก้นั้น ต้องคำนึงถึง eye contact หรือจุดที่สายตาจับจ้องได้ง่ายแลยจุดๆนั้นต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนทันทีที่เห็น


การลากเส้น

การลากเส้นที่เชื่อโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโดยไม่ฝืนธรรมชาติ หรืออาจอ้างอิงหลักการเลขาคณิต เพื่อความสมดุลและมีผลต่อรูปทรงโดยรวม


การให้สีเพื่อความสวยงาม

การให้สีเพื่อความสว่างของชิ้นงาน เพิ่มความโดดเด่นสวยงามสดุดตา ซึ่งสีของชิ้นงานนั่น มีอิทธิพล และส่งผลเป็นอย่างมากต่ออารมณ์ของผู้คนที่พบเห็น


การให้น้ำหนักของแสงเงา

การให้แสงเงาของสี ทำให้เกิดมิติของงาน แสงสะท้อนจากสายตาทำให้รู้สึกได้ว่า แสงที่สว่างกว่าอยู่ใกล้สายตาหรือถูกกระทบจากแสงจนเกิดความสว่างและแสงที่ทึบกว่าจะเห็นว่าเป็นภาพที่ดูลึกเข้าไปซึ่งเป็นธรรมชาติของวัตถุทั่วไป


การคำนึงถึงการจัดวางพื้นผิว

ในการออกแบบโลโก้ที่อ้างอิง วัสดุต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก หนัง น้ำ ฯลฯ เราอาจจำเป็นต้องใส่ Texture ลงไปด้วยเพื่อสื่อสารกับผู้มองว่าชิ้นงานนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุนั้นๆ


การขึ้นรูปทรง

การขึ้นรูปทรงให้สมส่วน สวยงาม สามารถจัดวางได้ลงตัวในสถานะการณ์ต่างๆ โดยไม่เกิดความเกิน หรือ ขาดเป็นสิ่งจำเป็นในองค์ประกอบศิลป์


การเว้นสเปรซ หรือ ช่องว่าง

การวางช่องว่างให้เหมาะสมไม่หนาแน่นจนเกินไป ในที่นี้ขอยกตัวอย่างพื้นที่สี การแบ่งพื้นที่สีพื้นให้มีสัดส่วน 40-60% จะช่วยให้สีอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบนั้นดูโดดเด่นขึ้นมาได้ และไม่หนาแน่จนเกินไป


วางใจ www.atlogodesign.comเราะจะช่วยสร้างสรรค์ออกแบบโลโก้ที่เหมาะกับธุรกิจคุณแน่นอน

สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK