โลโก้กสิกรสุดยอดแห่งการ"ออกโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย"

ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งธนาคารที่นิยมลำดับต้นๆของประเทศไทย


ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งธนาคารที่นิยมลำดับต้นๆของประเทศไทย

โล้โก้ของกสิกรจะเป็นโลโก้ที่สะดุดตาและเป็นที่จดจำ เพราะผ่านกระบวนการคิดอย่างดีเยี่ยม รวมถึงการยึดหลักการออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้ง เรามาดูความหมายของโลโก้ธนาคารกสิกรกัน
ความหมายของโลโก้กสิกร
ตามหลักของธาตุต่างๆที่ถูกรวบรวมในโลโก้มีดังนี้ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุน้ำสร้างธาตุไม้ธาตุไม้สร้างธาตุไฟ จนเกิดความสมดุลเกิดสิริมงคลก้าวหน้าสืบไป
วงกลมรอบล้อมโลโก้ สีแดง(ธาตุไฟ)
วงกลมในโลโก้กสิกรหมายถึงความสมดุลไม่สิ้นสุดไม่มีจุดจบมีความสมัคคี กลมเกลียวภายในองค์กร ไม่มีจุขาดรั่วไหล
รวงข้าวภายในโลโก้ สีเขียว(ธาตุไม้)
รวงเป็นตัวแทนถึงการเกิดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนรวงข้าวสามใบแสดงถึงความไม่อด และอุดมสมบูรณ์
น้ำ ภายในโลโก้ สีเทา(ธาตุน้ำ)
หมายถึง เงิน ลายน้ำจะมีเส้น 6 ลายเส้น เลข 6 หมายถึง ดาวศุกร์ ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาว ที่หมายถึงเงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร
วางใจ www.atlogodesign.com เราะจะช่วยสร้างสรรค์ออกแบบโลโก้ที่เหมาะกับธุรกิจคุณแน่นอน

สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK