โลโก้แนว Logo Symbol หรือโลโก้สัญลักษณ์

โลโก้แนวนี้จะนิยมใช้สัญลักษณ์ที่เราพบเห็นได้ทั่วไป

จนเกิดความรู้สึกคุณชิ้น เช่น ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ คนทั่วโลกเพียงแค่พบเห็นโลโก้ลักษณะนี้ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าโลโก้นี้ใช้สัญลักษณ์อะไร จึงง่ายต่อการจดจำโลโก้ โลโก้แนวนี้ส่วนมากจะแฝงเทคนิคการปรับใช้รูปทรงเลขาคณิตมาซ้อนทับกันจนเกิดรูปทรงใหม่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่ต้องการ โลโก้ชนิดนี้จะนิยมใช้สีเดียวเพื่อความง่าย ต่อการจดจำ และโลโก้แนวนี้สามารถแยกออกเป็น Mascot โดยที่ไม่ต้องมีชื่อแบรนด์ใต้โลโก้อีกด้วย วางใจ www.atlogodesign.com เราะจะช่วยสร้างสรรค์ออกแบบโลโก้ที่เหมาะกับธุรกิจคุณแน่นอน

สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK