โลโก้แนว Lettermark หรือโลโก้ตัวอักษร!!! โลโก้คุณอยู่ในหมวดไหน

หากบริษัทของคุณมีชื่อที่ใช้จดทะเบียนยาวจนมันจำยากเกินไป


คุณอาจต้องใช้เทคนิคนี้คือ โลโก้สไตล์ Lettermark มันคือโลโก้ที่ใช้อักษรย่อมาเพื่อให้เกิดความจดจำได้ง่าย โลโก้ที่ว่านี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก อาทิ เช่น KFC IBM เป็นต้น แต่ตัวอักษรย่อที่ใช้เป็นโลโก้นี้ต้องอาจใส่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าตัวอักษรทั่วๆไป เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ความจดจำ และให้มันเชื่อมโยงกับธุรกิจของคุณ โลโก้แนว Lettermark จะนิยมใช้กันมากในธุรกิจ ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ องค์กรณ์ต่างๆที่เน้นความน่าเชื่อถือ นิยมใช้สีใดสีหนึ่ง ที่เป็นแม่สี จะไม่นิยมใช้สีสันที่หลากหลาย วางใจ www.atlogodesign.com เราะจะช่วยสร้างสรรค์ออกแบบโลโก้ที่เหมาะกับธุรกิจคุณแน่นอน

สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK