ออกแบบโลโก้ เซงซิมอี้

ชื่อแบรนด์:เซงซิมอี้ DATE:2018-03-21 SERVICES:ออกแบบโลโก้
เราได้รับคอนเซ็ปโลโก้ดังนี้ "คอนเซ็ปโลโก้คือ เป็นร้านขายขนมหวานอยากให้ดูสดใส สีสันสดใสมีรูปเจ้าของร้านเป็นการ์ตูนล้อสื่อความหมายว่าเป็นสถานีความอร่อยเป็นสถานีรถไฟก็ได้" โลโก้ที่ออกแบบมานี้ใช้สำหรับแปะที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่จดจำรวมถึงทำป้ายร้านต่างๆ ได้อีกดัวย ขอบคุณ>>>แบรนด์ เซงซิมอี้ ที่วางใจใช้บริการของเรา
สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK