รูปแบบบริการออกแบบหลักของเรา

รับออกแบบโลโลก้

ออกแบบโลโก้ ทำไม?

ออกแบบโลโก้
โลโก้คืออะไร
previous arrow
next arrow

หลายๆคนที่กำลังทำธุรกิจ หรือสร้างแบรนด์ ต่างๆ จำเป็นต้องสร้างภาพจำให้กับลูกค้าว่า ภาพที่เห็นนี้ คือ เรา นั่นคือการเริ่มต้นของโลโก้ ผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับคำนิยามการ ออกแบบโลโก้ มามากมาย (ในที่นี้ผมจะไม่ระบุประเภทของโลโก้) จนผมสรุปได้จากความเข้าใจประมาณนี้

  1. คุณอาจออกแบบโลโก้ เพื่อสื่อสารถึงองค์กร หรือ ธุรกิจสมาคม ฯลฯ ว่าทำกิจกรรมอะไร ค้าขายอะไร
  2. ออกแบบโลโก้ทันต่อยุค เพื่อดึงเทรน ดึงกระแสนะปัจจุบันในสังคม โลโก้จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด
  3. ออกแบบโลโก้เพื่อระลึก เพื่อแสดงถึงประวัติความเป็นมามีความหมายที่เจ้าของจะตีความได้ หรือ เรียกว่าสร้าง Story
  4. ออกแบบโลโก้ตามความเชื่อ เพื่อเสริมความมั่นใจหรือความเชื่อ ที่เรียกกันว่า “โลโก้ฮวงจุ้ย”

นี่คือ 4เหตุผลหลักๆที่ทำให้ทุกธุรกิจ สมาคม แบรนด์ต่างๆ ต้องมีโลโก้เป็นของตัวเอง เพราะการจดจำอะไรที่ยาวๆ หย่อมเป็นที่มองข้ามมากกว่า ภาพจำหรือตัวย่อ ยกตัวอย่าง icon ที่สื่อความหมายเข้าใจตรงกันทั่วโลก ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับโลโก้ เช่น คำว่า O.K. มาจากคำเต็มว่า Oll Korrect ซึ่งที่ถูกต้องคือ All Correct ( แปลว่า ถูกต้อง ) แต่เพียงสัญลักษณ์ 👌 ก็จะแปลความหมายข้างต้นได้ทั้งหมดและเป็นที่จดจำของผู้คนได้เกือบทั่วโลก นี่คือที่มาของโลโก้

ออกแบบโลโก้ ลายไทย หรือลายเส้นละเอียด

โลโก้ช้างลายไทย
ออกแบบโลโก้ลายไทย
ออกแบบโลโก้กัญชา
โลโก้พระพุทเจ้า
ออกแบบโลโก้นก
previous arrow
next arrow

รับออกแบบโลโก้ลายไทย หรือภาพวาดลายไทยประยุกต์

งาน ออกแบบลายไทย ประยุกต์ไม่ซ้ำกับลายไทยโบราณมากนัก แต่ยังคงเอกลักษณ์ลายไทย ให้ดูเหมาะและสอดคล้องกับสมัยนิยม ซึ่งงานประเภทนี้จะต้องผ่านกระบานการคิดการจัดวางให้ลงตัว ซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับชาวต่างชาติ ไฟล์งานที่ออกมาเป็น Vector สามารภใช้งานได้หลากหลาย ผมได้ใช้เวลาพัฒนารูปแบบงานออกแบบลักษณ์นี้เป็นเวลาหลายปีจนเป็นเอกลักษณ์ไม่เมือนใคร