รับออกแบบโลโก้ไก่ชน

ออกแบบโลโก้ ไก่ชน

รับออกแบบโลโก้ไก่ชน
  1. งาน รับออกแบบโลโก้ ไก่ชน โดยใช้ลูกเล่นทันสมัยไม่โบราณ
  2. ความต้องการมีความพริ้วไหว ทันสมัย ปราดเปรียว
  3. ต้องการไปทำป้ายร้าน และเสื้อ ฉลากต่างๆ

บริการ รับออกแบบโลโก้ กราฟิก และสื่อต่างๆ เราเป็นผู้ออกแบบ และรับงานเอง จึงสามารถตอบโจทย์ต่างๆโดยไม่ผ่านนายหน้าใดๆ

line id : time-toon

Posted in ผลงานการออกแบบ.

ก่อนจะ รับออกแบบโลโก้ มารู้จัประวัติไก่ชนกัน

ชนไก่หมายถึงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ซึ่งไก่พื้นเมืองแบ่งได้เป็น 2 ประเภททั่วไปคือเลี้ยงไว้เพื่อการแข่งขันต่อสู้ และความสวยงามเลี้ยงเพื่อฆ่าและบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารการชนไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับสังคมทุกชนชั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตแม้แต่ในราชสำนักสมัยสุโขทัยก็มีการเลี้ยงไก่ชน ตามวิถีชีวิตชนบท ซึ่งเราจะเห็นได้จากการทำการเกษตรในชีวิตประจำวันของสังคมเกษตรกรรม แต่ในบางแห่งโดยเฉพาะชาวพุทธเชื่อว่าเกมชนไก่เป็นกีฬาที่โหดเช่นเดียวกับกระทิงและปลากัดในกีฬาปลากัด

ลักษณะเฉพาะ
แม้ว่าเรื่องราวสำหรับไก่ชนของพระราชาจะยังไม่พบประวัติว่าได้รับราชทินนามเดียวกับช้าง แต่การชนไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่แสดงถึงศักดิ์ศรีที่ควรหวงแหน เพราะเรื่องราวบางอย่างในวรรณคดีไทยได้ปรากฏขึ้นแล้วและราชาวีรบุรุษในตำนาน ในที่ต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วและแม้แต่คัมภีร์ทางศาสนาก็มีเรื่องราวของการชนไก่ ที่บอกเกี่ยวกับความนิยมของไก่พันธุ์ดั้งเดิม ในภูมิภาคส่วนใหญ่ทั่วโลกประเทศในเอเชียที่นิยมไก่ชน ได้แก่ ไทยพม่าลาวกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และแม้แต่ประเทศตะวันตก มีความเชื่อกันว่าเป็นไปได้ว่าเกมไก่ชนตั้งแต่ยุคโรมันจนถึงปัจจุบัน เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมในอินเดีย ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ชนมีหลายประเภท ไม่ใช่เพราะการชนไก่เป็นวิถีชีวิตและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แต่เพื่อความนิยมต่างๆจึงได้ขยายการเลี้ยงไก่ชนไปสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงขนาดใหญ่ และยังทำธุรกิจส่งออกเป็นต้น