ออกแบบโลโกก้สวนหน้าบ้าน

ออกแบบโลโก้ สวนหน้าบ้าน

ออกแบบโลโก้สวนหน้าบ้าน
  1. งาน ออกแบบโลโก้ ภายใต้คอนเซป สวนหน้าบ้าน
  2. ความต้องการรู้สึกเขียวมีบ้านสื่อตรงตัว โลโก้
  3. ต้องการทรงกลมเพื่อนำไปใช้ในสื่อโซเชียลต่างๆ

บริการรับ ออกแบบโลโก้ กราฟฟิค และสื่อต่างๆ เราเป็นผู้ออกแบบ และรับงานเอง จึงสามารถตอบโจทย์ต่างๆโดยไม่ผ่านนายหน้าใดๆ

line: time-toon

ก่อน ออกแบบโลโก้ สวนหน้าบ้านมารู้จักสวนหย่อมกันก่อน

สวนขนาดเล็ก หรือสวนขนาดเล็ก  (Pocket park) เป็นสวนสาธารณะประเภทหนึ่งที่มีพื้นที่ขนาดเล็กของที่ดินธรรมดาอาจ 1 บล็อก  แต่ไม่เกิน 2 ไร่  ส่วนใหญ่ เป็นสวนที่คั่นกลางระหว่างอาคาร พื้นที่ใต้ทางด่วนริมคลองหรือริมทางรถไฟ ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ปอดเล็ก ๆ ของเมืองและเป็นจุดนัดพบของคนในพื้นที่