โลโก้ยักษ์

ออกแบบโลโก้ ยักษ์

โลโก้ยักษ์
  1. งาน ออกแบบโลโก้ยักษ์ มอเตอร์ โดยใช้ความเป็นไทยเป็นหลัก
  2. ความต้องการหน้ายักษ์ ลายไทยผสมผสานกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์
  3. ต้องการไปทำป้ายร้าน และเสื้อ ฉลากต่างๆ

บริการ รับออกแบบโลโก้ กราฟิก และสื่อต่างๆ เราเป็นผู้ออกแบบ และรับงานเอง จึงสามารถตอบโจทย์ต่างๆโดยไม่ผ่านนายหน้าใดๆ

line id : time-toon

ความหมายของ ยักษ์ ในการ ออกแบบโลโก้ ยักษ์

ก่อนทำการ ออกแบบโลโก้ยักษ์

ยักษ์ในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ยักษ์จะมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความดียักษ์ที่สูงส่งจะมีปราสาททองคำ รูปร่างสวยงามมีรัศมีเป็นเครื่องประดับ แต่ผิวดำดำเขียวเหลืองดำแดง แต่ดำและดำมีอาหารฝ่ายวิญญาณและมีคนรับใช้ ปกติไม่เห็นเขี้ยว. เวลาโกรธเขี้ยวจะงอก ยักษ์ชั้นกลางส่วนใหญ่เป็นบริวารของยักษ์ผู้สูงศักดิ์ ส่วนยักษ์ชั้นต่ำที่บุญน้อยมีรูปร่างอัปลักษณ์ผมหยิกตัวดำตาโปนผิวหยาบเหมือนกระดาษทรายบุคลิกดุร้าย

ยักษ์ที่เกิดมี 3 ประเภท:

เกิดในลักษณะโอปาติกะเกิดและเติบโตทันที
ชลาปุชะเกิดในครรภ์
เกิดในซินเนสเทเซียเกิดในเหงื่อ
ที่อยู่ของยักษ์มักจะอยู่ในถ้ำในน้ำในโลกในโลกในอากาศและในดวงอาทิตย์ใน Cineu ในสวรรค์ของมหาราชา ยักษ์จะอยู่ในการปกครองของท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวรมหาราชเจ้าแห่งสวรรค์จากทิศเหนือเหตุที่เกิดเป็นยักษ์เพราะทำบุญและมีความโกรธมักหงุดหงิด