ออกแบบโลโก้ พระนารายณ์ทรงครุฑ

โลโก้นารายณ์ทรงครุฑ
  1. งาน ออกแบบโลโก้ ภายใต้คอนเซป นารายณ์ทรงครุฑ
  2. ความต้องการรู้สึกอ้อนช้อยและหรูหราคงความเป็นไทย
  3. ต้องการไปทำเสื้อผลิตเหรียญ รูปปั้นต่างๆ

บริการรับ ออกแบบโลโก้ กราฟฟิค และสื่อต่างๆ เราเป็นผู้ออกแบบ และรับงานเอง จึงสามารถตอบโจทย์ต่างๆโดยไม่ผ่านนายหน้าใดๆ

line id : time-toon

ก่อน ออกแบบโลโก้ ประวัติโดยย่อ พระนารายณ์

นารายณ์ (สันสกฤต: नारायण; ความหมาย: ผู้ที่เคลื่อนไหวในน้ำ) เป็นหนึ่งในพระนามของพระวิษณุ แต่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับชื่อพระนารายณ์มากกว่า

สาเหตุที่มีชื่อต่างกันเนื่องจากมีบางคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูกล่าวว่า แต่เดิมมีเทพเจ้าองค์เดียวคือพระวิษณุซึ่งเรียกว่าพระพรหม ซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสิ่งเมื่อพระนารายณ์ทรงรำพึงถึงการสร้างโลกยังคำนึงถึงการรักษา

แต่พระพรหมเป็นรูปเทพหมายความว่าไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถสร้างโลกได้ จึงแบ่งส่วนของร่างกายเป็นพระวิษณุผู้พระราชทานนามให้และเมื่อพระวิษณุบุตรหอมนอนในคาบสมุทรพระวิษณุมีความฝันที่จะสร้างทุกสิ่งพระวิษณุคือเทพเจ้าผู้สร้างโลกสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์และที่นพีของพระองค์ประสูติ ดอกบัวหลวงเพิ่มขึ้น และภายในดอกบัวมีพรหมคือหนึ่งในไตรลักษณ์ ซึ่งพระนารายณ์ยังให้กำเนิดพระพรหม

บางตำรากล่าวว่าเดิมชื่อวิษณุหรือพิศณุและเปลี่ยนเป็นพระวิษณุในตอนหลังโดยสีพระวรกายของพระองค์จะเปลี่ยนไปตามยุคของโลกในยุคแรกสุดของโลกที่คุณธรรมของมนุษย์มีอยู่ สีขาวองค์พระวิษณุยุคที่สองเต็มสามในสี่ของศีลธรรมและธรรมะของมนุษย์ องค์พระวิษณุเป็นสีแดงรุ่นที่ 3 ดุจประจักษ์คุณธรรมของมนุษย์เหลือเพียงครึ่งเดียวสีของลำตัวเป็นสีเหลืองปัจจุบันเป็นวันที่ 4 ความวุ่นวายทางศีลธรรมของมนุษย์ลดลงเหลือหนึ่งในสี่ สีของพระนารายณ์เปลี่ยนเป็นสีเข้มหรือดำนิล